ONS ADVIES

Als u op de langere termijn er grag zeker van wilt zijn dat u dan uw (financiële) doelen kunt behalen, zoals een onbezorgde oudedag, eerder stoppen met werken of als u wilt dat uw kind(eren) verder kan/kunnen studeren, is het verstandig hier zo vroeg mogelijk te kijken naar hoe u die doelen kunt bereiken. In de meeste gevallen is het daarom verstandig aan kapitaalsopbouw te gaan beginnen; beter gisteren dan vandaag, want over 10 jaar zijn die doelen een stuk duurder en wellicht minder haalbaar dan dat ze nu zijn.

Binnen onze financiële planning hebben we daarvoor verschillende mogelijkheden:
• Oudedagsvoorzieningen
• Kapitaalsopbouw
• Kindersparen>

Vooral op dit gebied is het belangrijk dat we een goed inzicht krijgen in uw huidige situatie, zodat we het best passende advies kunnen samenstellen om die doelen voor u te realiseren. Een goed gesprek met één van onze adviseurs kan daarom (bijna) wonderen doen!

Oudedagsvoorzieningen
Eerder stoppen met werken of een onbezorgde oudedag zonder pensioentekorten en –gaten, kan vaak het beste gerealiseerd worden met een lijfrenteverzekering . Met deze verzekering betaalt u maandelijks een inleg of eenmalig een koopsom en met dit geld wordt, afhankelijk van uw keuze een rendement gemaakt op basis van aandelen, obligaties of andere vastrentende waarden. Die keuze hangt af van het risico dat u wenst te lopen. Met het opgebouwde kapitaal wordt aan het einde van de looptijd via een periodieke uitkering aan u uitbetaald als aanvulling op uw Aow en/of uw (vroeg)pensioen van uw werkgever.

De premie die u betaalt voor deze lijfrenteverzekering is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw inkomstenbelasting (box 1). De aftrekbaarheid is voornamelijk afhankelijk van de pensioenregeling die u bij uw werkgever heeft. Die pensioenregeling bepaald ook namelijk, hoeveel tekort u eventueel heeft op uw oudedag.

Hoewel de premie aftrekbaar kan zijn, is het wel zo dat de latere uitkeringen uit de lijfrenteverzekering weer belast worden voor de inkomstenbelasting. In de eerste schijf heeft u echter een voordeel, omdat die aanzienlijk lager ligt na uw 65e.

In verband met het bepalen van uw pensioentekort en de mogelijkheid tot aftrekbaarheid van de premie is advies van onze adviseurs zeer gewenst alvorens u voor deze gunstige oplossing kiest.

Fiscaal gezien valt de kapitaalsverzekering onder de rendementsheffing (box 3). Dit houdt in dat over het opgebouwde kapitaal boven een bepaalde vrijstelling 1,2% belasting wordt betaald. Over de uitkering hoeft geen belasting te betalen, maar over het uitgekeerde kapitaal blijft u wel jaarlijks de rendementsheffing betalen.

Vooral vanwege de fiscale achtergrond van deze verzekering en de diverse mogelijkheden die er zijn met betrekking tot looptijd, beleggingskeuze, is het raadzaam eens goed met één van onze adviseurs te bekijken wat voor u de meest geschikte oplossing is.

Kapitaalsopbouw
Kapitaal opbouwen kunt u voor verschillende doeleinden doen. Dit kan ook zijn om eerder te stoppen met werken, om na uw (vroeg)pensioen veel te gaan reizen, om een vakantiewoning aan te schaffen en u kunt waarschijnlijk voor uzelf nog wel een doel bedenken. Hoe u vervolgens dit doel kunt bereiken is vraag 2.

Onze oplossing is een kapitaalsverzekering. Via een maandelijkse inleg spaart u over een langere periode op basis van aandelen, obligaties of andere vastrentende waarden een flink kapitaal bijeen om uw doelen te verwezenlijken. U kunt ook kiezen voor een combinatie van van verschillende beleggingsmogelijkheden om het risico beter te spreiden. En in sommige gevallen is het ook mogelijk een gegarandeerde opbrengst te krijgen.

Verder kunt u eraan denken om via een dergelijke verzekering ook uw nabestaanden goed verzorgd achter te laten, door te kiezen voor een overlijdensrisicodekking. Fiscaal gezien valt de kapitaalsverzekering onder de rendementsheffing (box 3). Dit houdt in dat over het opgebouwde kapitaal boven een bepaalde vrijstelling 1,2% belasting wordt betaald. Over de uitkering hoeft u geen belasting te betalen, maar over het uitgekeerde kapitaal blijft u wel jaarlijks de rendementsheffing betalen.

Vooral vanwege de fiscale achtergrond van deze verzekering en de diverse mogelijkheden die er zijn met betrekking tot looptijd, beleggingskeuze, is het raadzaam eens goed met één van onze adviseurs te bekijken wat voor u de meest geschikte oplossing is.

Kindersparen
Als uw kind later de mogelijkheid kan krijgen om verder te studeren dan wilt u uw kind deze mogelijkheid uiteraard niet onthouden om dit ook daadwerkelijk te kunnen gaan doen. Er zal tegen die tijd een aanzienlijk geldbedrag beschikbaar moeten zijn om deze mogelijkheid voor uw kind te realiseren. En dit is meestal tegen die tijd niet betaalbaar van een maandelijks inkomen van u en/of uw kind. Vandaar dat vroegtijdig beginnen met een kapitaal hiervoor bij elkaar te sparen het meeste resultaat op zal leveren.

Ons plan voor kindersparen is hier speciaal voor ontwikkeld om met een bescheiden maandelijkse inleg het kapitaal bij elkaar te krijgen. Ook als u iets zou overkomen, waardoor u wellicht niet meer in staat bent om de premie tot het einde van de looptijd te voldoen, bestaat de optie dat dit plan dan toch voortgezet kan worden.

Onze adviseurs leggen u graag de mogelijkheden verder uit!

Fiscaal gezien valt de kapitaalsverzekering onder de rendementsheffing (box 3). Dit houdt in dat over het opgebouwde kapitaal boven een bepaalde vrijstelling 1,2% belasting wordt betaald. Over de uitkering hoeft u geen belasting te betalen, maar over het uitgekeerde kapitaal blijft u wel jaarlijks de rendementsheffing betalen.

Vooral vanwege de fiscale achtergrond van deze verzekering en de diverse mogelijkheden die er zijn met betrekking tot looptijd, beleggingskeuze, is het raadzaam eens goed met één van onze adviseurs te bekijken wat voor u de meest geschikte oplossing is.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u hulp nodig bij het afsluiten
van een verzekering?

Bel ons, wij zitten
voor u klaar!

0227 - 82 25 55
ma / vr 08:00 tot 20:00


POSTADRES

Euro Insurance Consulting B.V.
De Wieken 38
1777 HT Hippolythushoef


BEZOEKADRES

De Wieken 38
1777 HT Hippolythushoef


CONTACTGEGEVENS

M   06 - 270 65 713
T   0227 - 82 25 55
F   0227 - 82 26 66
E   info@euro-insurance.nl
W   www.euro-insurance.nlkifid